Hem Produkter Varför värmepump? Övriga tjänster Länkar Intresseanmälan Kontakt

Diplomat Optimum

Thermia Diplomat Optimum – marknadens första bergvärmepump med varvtalsstyrning.

Thermia Diplomat Optimum är marknadens första bergvärmepump som automatiskt anpassar driften exakt efter ditt hus aktuella värmebehov. Den är utrustad med varvtalsstyrning som sekund för sekund känner av värmesystemets temperatur, utomhustemperatur och tappvarmvattenförbrukning. På det sättet minimerar den energiåtgången och maximerar värmeproduktionen. Med Thermia Diplomat Optimum kan du därför minska din uppvärmningskostnad med mer än tre fjärdedelar.

Bergvärmepumpens nya, varvtalsstyrda och energisnåla cirkulationspumpar drar mindre el, jämfört med konventionell teknik. Den nya regler- och pumptekniken i Thermia Diplomat Optimum gör också att Thermias TWS-teknik kan utnyttjas maximalt och göra ditt varmvatten ännu varmare. Tekniken reglerar flödet på det vatten som ska hettas upp och med ett utprovat flödesmönster garanteras alltid högsta möjliga temperatur. Snabbare och med mindre energiåtgång än tidigare. Thermia Diplomat Optimum producerar därmed varmvatten på ett sätt där bergvärmepump, reglersystem och varmvattenberedare är i maximal balans.

Resultatet blir marknadens bästa varmvattenproduktion samtidigt som verkningsgraden är oöverträffad. Med övervakningssystemet Thermia Online (tillbehör) kan du styra och övervaka din Thermia Diplomat Optimum via Internet. Om det mot förmodan uppstår problem i anläggningen skickas ett larm till dig eller din installatör via e-post eller SMS. Vid köp av en Thermia Diplomat Optimum får du 10 års trygghetsförsäkring på hela produkten, varav de sex första åren kostnadsfria.

Tekniska data

Modell 6 8 10 12 16
Köldmedietyp R407C R407C R407C R407C R407C
Köldmedium, kg 1,1 1,25 1,6 1,7 1,8
Elanslutning, V 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N
Märkeffekt, kW Kompressor 2,0 Kompressor 2,3 Kompressor 3,6 Kompressor 4,4 Kompressor 5,6
Elpatron, kW 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9
Säkring, A** 10/16/20 16/16/20 16/16/20 16/20/25 20/20/25
Avgiven effekt, kW* 5,78/5,52 8,13/7,73 9,54/9,24 11,12/10,53 16,61/15,78
Värmefaktor*, COP 4,2/3,1 4,6/3,4 4,4/3,3 4,5/3,3 4,4/3,2
Startström LRA, A 14 25 29 32 45
Volym varmvatten, l 180 180 180 180 180
Nominellt flöde        
- köldbärare, lit/s 0,31 0,47 0,57 0,63 0,92
- värmebärare, lit/s 0,13 0,19 0,22 0,26 0,40
Yttre tillgängligt tryck        
- köldbärare, kPa - - - - -
- värmebärare, kPa - - - - -
Vikt, kg 229 229 229 238 242
         
         
*Vid köldbärare in/värmebärare ut vid 0/35°C samt 0/50°C.
 
**Värmepump med 3, 6 eller 9 kW tillsats.

Dimensioner och kopplingar

Produced by Atrox Webbyrå, Copyright © 2006 STAB