Hem Produkter Varför värmepump? Övriga tjänster Länkar Intresseanmälan Kontakt

 Kvalitets och Miljöpolicy

"Verksamheten skall bedrivas enligt Svensk Totalentreprenad AB's affärsidé".

Inom den ramen skall vi stärka vår konkurrenskraft genom att på ett resurs och kostnadseffektivt sätt marknadsföra och installera driftsäkra produkter, samt att leverera dessa i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad.

Ständig förbättring skall genomsyra verksamheten och leda till att vi når uppsatta mål och därigenom lägger grunden till en positiv verksamhetsutveckling.
Svensk Totalentreprenad AB skall på ett systematiskt sätt bidra till en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten.
Genom detta engagemang och våra produkter kan vi hjälpa andra att värna om vår gemensamma miljö

Denna utveckling bygger på:
 • Förståelse för och tillmötesgående av våra kunders behov. 
 • Medvetenhet om och uppfyllelse av krav i tillämpliga lagar & förordningar 
 • En säker och positiv arbetsmiljö för våra anställda. 
 • Hänsyn till den yttre miljön och de människor som berörs av våra produkter. 
 • Kontinuerliga och systematiska förbättringsprocesser där alla medarbetare deltar. 
 • Marknadsföra och installera produkter, med bästa miljöegenskaper och högsta effektivitetskrav.  
 • Att i produkterna vi säljer öka andelen miljöanpassade kemikalier inklusive köldmedier. 
 • Bibehålla naturens kretslopp och mångfald genom att vårt organiska avfall återförs till naturen.  
 • Aktivt arbeta med källsortering, återvinning, energi- och transportlösningar. 
   

 Auktoriserad återförsäljare av Thermias värmepumpar
 
 

Produced by Atrox Webbyrå, Copyright © 2006 STAB