Hem Produkter Varför värmepump? Övriga tjänster Länkar Intresseanmälan Kontakt

Styr- och Regler

Styr-, regler- och övervakningssystem har som främsta uppgift att se till att en fastighets installationer fungerar på ett optimalt sätt. 
Det innebär bland annat att se till att luftmängder och temperaturer hålls inom de angivna gränser.
Det innebär också att övervaka installationerna så att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium.

Systemet dokumenterar även information om mediaförbrukning och andra driftförhållanden, och presenterar denna på ett  överskådligt sätt för uppföljning av fastighetens funktion och driftsekonomi.
Ett väl utformat styr-, regler- och övervakningssystem är en förutsättning för såväl en långsiktigt god driftekonomi som ett trivsamt och sunt inomhusklimat.

Genom planering och utformning av systemen i ett tidigt stadium av byggnadsprocessen banas väg för genomtänkta lösningar utifrån den tänkta verksamhetens specifika krav och fastighetens för-utsättningar.

STAB har stor kompetens, lång erfarenhet och kunskap om den modernaste tekniken på området.
V
åra lösningar med fabrikantobundna datoriserade system utgör enkla och optimala sätt att klara olika typer av anläggningar och driftssätt.
Med hjälp av driftkort, innehållande flödesschema med funktionstexter och funktionssamband, redovisas driftsätt för fastighetens olika delsystem.

Vi kan erbjuda

  • Inventering av befintliga system
  • Installationskalkyler 
  • Förstudier 
  • Tekniska och ekonomiska utredningar 
  • Systemanalys 
  • Ekonomisk och teknisk kontroll 
  • Besiktning

 Auktoriserad återförsäljare av Thermias värmepumpar

 

Produced by Atrox Webbyrå, Copyright © 2006 STAB