Hem Produkter Varför värmepump? Övriga tjänster Länkar Intresseanmälan Kontakt

Atria 

Luftvärmepumpen som ger både värme och varmvatten ända ner till -20°C

De flesta luftvärmepumpar klarar att utvinna energi ur luften ner till en temperatur på -10°C, vilket begränsar deras användnings- område till södra Sverige. Nu lanserar Thermia en ny luftvärmepump med förmågan att hämta energi ur luften ner till en temperatur på -20°C.

I stället för att hämta energi ur berg, mark eller sjö, tillvaratar Thermia Atria den energi som finns i utomhusluften. För dig som inte vill, kan eller får borra efter bergvärme är den ett perfekt alternativ, eftersom den inte kräver några borrhål. Precis som våra bergvärmepumpar ger den både värme och varmvatten och kan sänka uppvärmningskostnaden i ditt hus med upp till tre fjärdedelar. Dessutom fungerar den i hela Sverige.

Thermia Atria består av två enheter – värmepumpen inne i ditt hus och utomhusdelen som placeras intill husväggen. Tillsammans bildar de en komplett värmelösning som arbetar mycket effektivt även vid sträng kyla. När det är riktigt kallt ute kan värmepumpen behöva ett extra energitillskott. Elpatronstyrning i upp till fem steg – 3, 6, 9, 12 och 15 kW – ger tilläggsvärme med sund ekonomi.

För dig med stort varmvattenbehov är Thermia Atria ett utmärkt alternativ. Den inbyggda TWS-tekniken värmer vattnet snabbare och med mindre energiåtgång än konventionella metoder för varmvattenproduktion. Pålitlig funktion och ökad livslängd. Alla vitala delar är placerade i värmepumpen som står inuti huset. Det innebär att de inte utsätts för väder och vind och att ofrånkomliga värme förluster kommer huset tillgodo, tack vare att de sker inomhus. För att bibehålla den höga verkningsgraden även vid låga temperaturer måste utomhusdelen avfrostas. Thermia Atrias avfrostning är automatisk och behovsstyrd – den aktiveras bara när det behövs och bara precis så länge som det är nödvändigt – vilket minimerar energiåtgången för att hålla utomhusdelen isfri. Thermia Atria riskerar heller aldrig att frysa sönder, tack vare smart systemuppbyggnad.

Med det nya övervakningssystemet Thermia Online (tillbehör) reglerar du temperaturen precis som du vill. Var som helst och när som helst. Via www.thermia.se har du möjlighet att själv reglera inomhustemperaturen, ändra inställningar, följa temperaturförändringar och mycket mer.Utöver fabriksgarantin bjuder vi på Thermias trygghetsförsäkring. Försäkringen gäller från startdatum och 6 år framåt, med möjlighet till 4 års förlängning.

Tekniska data

Modell 681012
KöldmedietypR404AR404AR404AR404A
Köldmedium, kg0,951,451,501,60
Elanslutning, V400V 3-N400V 3-N400V 3-N400V 3-N
Märkeffekt, kompr. kW2,02,33,64,4
Kompressor+TS 2) 3) 4)5,0/8,0/11,0
5,3/8,3/11,3
6,6/9,6/12,6
7,4/10,4/13,4
Elpatron, kW3/6/9/12/153/6/9/12/153/6/9/12/153/6/9/12/15
Säkring, A10 3)/16 4)/20 5)16 3)/16 4)/20 5)
16 3)/16 4)/20 5)16 3)/20 4)/25 5)
Säkring A fort.
20 6)/ 25 7)
20 6)/25 7)
20 6)/25 7)
25 6)/25 7)
Avgiven effekt, kW 1)
6,7/6,19,4/8,411,3/10,313,1/11,9
Verkningsgrad inkl.
cirk.-pump och fläkt1), COP
3,4/2,43,8/2,7
3,5/2,6
3,7/2,7
Avgiven effekt, kW 2)
3,2/3,04,5/4,05,5/5,06,5/6,0
Verkningsgrad inkl.
cirk.-pump och fläkt 2), COP
1,9/1,42,0/1,62,0/1,6
2,0/1,6
Lägst utomhustemperatur för
kompressordrift (utestopp)
-20°C-20°C-20°C
-20°C
Fläkthastighet, 2 steg, rpm
340/650340/650
575/925
575/925
Luftflöde, m3/h
1600/3000
1600/3000
 3000/45003000/4500
Ljudtryck, dB(A) 8)
    
 - 1 m från enheten 44/52 44/52 47/60 47/60
 - 8 m från enheten 29/37 29/37 32/45 32/45
 - 16 m från enheten 24/32 24/32 27/40 27/40
Nominellt flöde
    
 - köldbärare, lit/s 0,32 0,49 0,58 0,66
 - värmebärare, kPa 0,15 0,21 0,25 0,29
Yttre tillgängligt tryck 9)    
 - köldbärare, kPa 30 63 50 43
 - värmebärare, kPa 44 41 38 52
Vikt, värmepump/utedel, kg 260/80 260/80 260/80 268/80
     
Max rörlängd (Ø28mm) totalt mellan    
inne- och utedel, m 60 (30+30) 60 (30+30) 60 (30+30)
60 (30+30)
     

1) Testad vid utelufttemperatur/värmebärare ut 7/35°C samt 7/50°C (exkl cirkulationspumpar och fläkt)

2) Testad vid utelufttemperatur/värmebärare ut -20/35°C samt -20/50°C (exkl cirkulationspumpar och fläkt)

3) Värmepump med 3kW tillsats

4) Värmepump med 6kW tillsats

5) Värmepump med 9kW tillsats

6) 12kW tillsats

7) 15kW tillsats

8) Ljudtryck uppmätt hos SEMKO enligt EN ISO 3744

9) Det tryckfall som inte får överskridas utanför värmepumpen
utan att nominellt flöde underskrides.

 

Dimensioner och kopplingar

atria_2.jpg
Produced by Atrox Webbyrå, Copyright © 2006 STAB