Hem Produkter Varför värmepump? Övriga tjänster Länkar Intresseanmälan Kontakt

Ventilation

Frisk luft ger dig ett friskare liv.

Regler

IBoverkets Byggregler står att rum skall ha en kontinuerlig luftväxling då de används. Uteluftsflödet skall vara lägst 0,35L/m² golvarea. Det står vidare olika exempel på att bostäders sovrum bör ha ett minsta till luftflöde på 4L/sekund och sovplats. När det gäller frånluftflöde bör man i kök respektive badrum alltid ha ett minsta flöde på 10L/sekund.

För täta hus.

Förr byggde man husen med naturliga otätheter, och människor mådde bra. Efter energikrisen på 70-talet kom nya byggregler som krävde att nya hus skulle vara täta och energisnåla. Vad man inte tänkte på var, att när man tätade husen försvann den naturliga ventilationen. Detta resulterade i en mängd problem som t.ex. röta, fuktskador, mögel i huset och detta i sin tur ledde till hälsoproblem för de boende.

Varför behövs ventilation?

De flesta material som mattor, färger, flytspackel, spånskivor m.m. avger s.k. emissioner.´Dessa ämnen kan vara allergiframkallande och skadliga för hälsan. Emissionerna ökar vid hög fukthalt och fukten i sig är den största anledningen till röta och mögel.

Den farliga fukten !

Idag alstrar vi mycket mer fukt i våra bostäder än tidigare. Vi duschar varje dag, vi tvättar och torkar innomhus. Till detta kommer fukt från matlagning, blomstervattning och utandningsluft. Luftfuktighet är den mängd vatten som finns bundet i luften omkring oss. De stora problemen uppstår när fukten kondenserar i byggnadskonstruktionen, t.ex. i ytterväggar. Detta ger i många fall röta och mögelproblem. Med rätt typ av ventilation minskar risken för dessa problem.

Hur bör bostaden ventileras

Den fuktiga, förbrukade och illaluktande luften ventileras ut med hjälp av frånluftskanaler i bad, tvätt, toaletter och kök. Ny frisk luft släpps in via tilluftskanaler eller väggventiler i sovrum, vardagsrum m.m. Nedan finns tre vanliga sätt att ventilera småhus.


3 olika sätt att ventilera småhus.


S-Ventilation = Självdragsventilation

Fördelar:

 • Enkelt och underhållsfritt
 • Tyst
 • Kräver ej elkraft

Nackdelar:

 •  Dåligt självdrag under den varmare årstiden
 • Mycket svårt att klara normen under hela året
 • Ej tillräcklig kapacitet att ventilera ut fukt i tvättstuga & badrum under sommarenF-Ventilation = Mekaniskt frånluftsystem

Fördelar:                                                                                           

 • Grundflöde
 • Forcering / min-flöde sköts manuellt eller automatiskt
 • Fläkten är ofta en frånluftsvärmepump med återvinning till varmvatten
 • Tillluft med enkla dragfria tilluftventiler

Nackdelar:

 • Buller kan uppstå, takfläkt rekommenderas
 • Är svår att eftermontera med tanke på att nya luftkanaler måste monteras

   

FTX-Ventilation = Mekanisk till- och frånluftsystem med värmeåtervinning

Fördelar:

 • Alltid samma tilluftflöde
 • Forcering / min-flöde sköts manuellt eller automatiskt
 • Fläkten kan ha en värmeväxlare för återvinning = förvärmning av tilluft

Nackdelar:

 • Är svårare att eftermontera med tanke på att nya luftkanaler måste monteras
 • Kräver mycket noggrant underhåll och skötsel av ventilationskanaler och filter

Miljöbalken

Miljöbalken kräver att vid skapande av innemiljöer ska hänsyn tas till känsligare individer, våra barn. 
Lika lite som man värnar barnens hälsa i allmänna lokaler såsom skola och dagis, gör vi det i våra bostäder. 
Den största miljöboven och orsak till lungcancer och allergier i våra bostäder är den bristande ventilationen. 
Då det gäller bostadsventilationen skall den var femte år kontrolleras och ventilationskanalerna bör rengöras.

 Auktoriserad återförsäljare av Thermias värmepumpar

 

Produced by Atrox Webbyrå, Copyright © 2006 STAB