Hem Produkter Varför värmepump? Övriga tjänster Länkar Intresseanmälan Kontakt

Robust

Thermia Robust - 16-45 kW för flerfamiljshus

Värmekällan kan vara berg, ytjord, eller sjö. Värmepumparna dockas in i befintligt system och spetsvärmen kan vara el, olja, pellets eller fjärrvärme.

Behöver dessutom fastigheten kyla så kan värmepumpen utnyttjas även för detta ändamål. I de fall där det finns borrhål kan berget användas som frikyla så långt det är möjligt, sen tar värmepumpen vid och producerar kyla om man så skulle vilja. Samtliga modeller är försedda med scrollkompressor, vilket medför hög driftsäkerhet, låg bullernivå och en hög verkningsgrad.

Tekniska data

Modell 22 U/M 28 U/M 38 U/M 45 U/M 13 H 16 H 23 H 26 H
Köldmedium
               
– Typ R404A R404A R404A R404A R134a R134a R134a R134a
– Mängd, kg 3,5 3,6 4,3 5,5 2,7 3,1 3,35 3,7
– Provtryck, MPa 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
– Beräkningstryck, MPa 2,9 2,9 2,9 2,9 2,0 2,0 2,0 2,0
Elanslutning, V
400V 3-N
– Märkeffekt, kW 9,2 10,1 14,0 16,2 9,2 10,1 14,0 16,2
– Startström LRA, A 98 120 135 175 98 120 135 175
– Säkring, A 25 25 35 35 25 25 35 35
Vikt, kg 280 290 320 345 280 290 320 345
Nominella effekter
               
– Avgiven effekt 1),kW 22,6/21,0 27,1/25,0 38,2/34,9 44,2/40,8 13,4/12,7 16,7/15,9 23,1/21,9 26,1/25,0
– Värmefaktor 1), COP 4,2/2,8 4,1/2,8 4,1/2,8 4,2/2,9 4,3/3,0 4,4/3,0 4,2/3,0 4,2/3,0
Nominellt flöde
               
– köldbärare, lit/s 1,33 1,59 2,13 2,60 0,77 0,97 1,34 1,52
– värmebärare, lit/s 0,54 0,64 0,90 1,06 0,32 0,4 0,55 0,62
Yttre tillgängligt tryck
               
– köldbärare 2), kPa 200 185 163 150 216 211 205 194
Internt tryckfall
               
– värmebärare, kPa 27 35 37 39 11 16 24 30
Max temp. värmebärare, °C 55 55 55 55 65 65 65 65
                 
1) Vid köldbärare in/värmebärare ut vid 0/35°C samt 0/50°C.
2) Pumpkurvan är uträknad med vatten och med en Wilo pump. (Backventil är inte inräknad i tryckfallet)

Dimensioner och kopplingar

Produced by Atrox Webbyrå, Copyright © 2006 STAB