Hem Produkter Varför värmepump? Övriga tjänster Länkar Intresseanmälan Kontakt

Uttag, bortforsling och deponering av befintlig värmeanläggning.

El-, Olje-panne- & Tank-demontering

Svensk Totalentreprenad AB tar bort El- och Oljepannor samt Oljetankar i både villor och hyreshus. Vi använder certifierade sanerare och godkända av yrkesinspektionen. Demonteringsarbeten är vår specialitet. När arbetet är utfört lämnar vi ett intyg som du sedan skickar till miljökontoret i din kommun för att "avanmäla" tanken och på så sätt slippa kostnader och påminnelser om besiktning i framtiden.

Eldningsolja som läcker ut i källarutrymmet kan bli en katastrof, inte bara för boende i huset utan även för grundvattnet. Dom flesta oljetankarna är från 50 och 60 talet och de har använts i 40 - 50 år. Tänk på att oljetanken oftast rostar inifrån!

Olja på källargolvet
Olja tränger lätt ner i och genom betonggolvet. Ju längre tid innan skadan åtgärdas, desto större skada. Det kan ta år innan lukten försvinner.

Olja i avloppet
Om olyckan är framme är det viktigt att snabbt kontakta kommunens miljökontor så att reningsverket meddelas. Risken finns att hela den biologiska processen slås ut vilket orsakar skador för 100 000-tals kronor.

Olja i marken
En liter olja kan förstöra 1000-tals m3 vatten. En oljeläcka som rinner ut i grundvattnet kan snabbt förstöra din och flera av grannarnas trädgårdar. All jord måste transporteras bort, deponeras och ny fyllas på. Träd, buskar och blommor måste ersättas med nya.

Försäkring
Tag kontakt med ditt försäkringsbolag och hör vad som gäller vid oljeskada. Risken finns att du inte får täckning för hela skadan om tanken inte är besiktigad och godkänd. Fråga speciellt vad som händer om tredje man drabbas, t ex om din granne får delar av sin trädgård förstörd på grund av att olja läckt från din tank.

 Auktoriserad återförsäljare av Thermias värmepumpar

 

Produced by Atrox Webbyrå, Copyright © 2006 STAB