Hem Produkter Varför värmepump? Övriga tjänster Länkar Intresseanmälan Kontakt

Kyla

Luftkonditionering (eng. air conditioning) är luftbehandling som innefattar såväl värmning av luften som kylning och eventuell avfuktning av luften.
Oftast betonas kylningen men ett fullgott system för luftkonditionering innefattar alltså både alternativ.

STAB erbjuder lösningar för allt från privata villor till mer omfattande luftkonditioneringsprogram för hela fastigheter.
Den tekniska processen för luftkonditionering baseras på att kyla inomhusluft till lagom rumstemperatur vid hög utomhustemperatur.

Vid uppvärming blir processen omvänd.
Luftkonditionering fungerar oftast enligt samma princip som ett kylskåp och en värmepump.
Med vårt uteklimat finns under en stor del av året möjligheter att alstra kyla genom att nyttja låga utomhustemperaturer eller låga temperaturer i mark och vatten. 
Denna frikyla kan bland annat användas för att tillgodose ett komfortkylbehov i villor, kontor och andra lokaler med stor intern värmealstring.

Genom att utnyttja denna frikyla på ett energitekniskt genomtänkt sätt kan ett kylbehov tillgodoses under en stor del av året utan att använda konventionell teknik såsom kompressorkylmaskiner.
Lösningar med frikyla innebär utnyttjandet av naturens egna resurser att kyla.

Metoden baseras på en omvänd princip av värmepumpsystem, dvs leda ut värme ut i uteluft eller vattendrag.
Frikylningsanläggningar är i dagens energidebatt en självklar lösning för våra kunder. Med hjälp av borranläggningar eller kylning med luft dessa typer är av kylning mycket lyckosamma i många produktionsapplikationer där högre temperaturer är accepterade.

En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp.
I kylskåpet tas värme inifrån skåpet och avges på baksidan. 
En värmepump däremot tar värme från berg, jord, luft eller vatten och avger den till huset.  Energin finns alltså i naturen.

Dina energikostnader blir lägre på lång sikt.
Dessutom så är värmepumpar snälla mot naturen.
Värmepumpar behöver el för att fungera.
Varje kilowattimme (kWh) el som krävs resulterar i tre till fyra kWh värme till huset.
Detta tack vare den lagrade värmen som finns i berggrunden, jorden, luften eller vattnet.

En värmepump kan antingen komplettera befintligt värmesystem, eller ingå i ett nytt värmesystem.

 Auktoriserad återförsäljare av Thermias värmepumpar

 

Produced by Atrox Webbyrå, Copyright © 2006 STAB